Theses 

Legislativa školní tělesné výchovy se zaměřením na výcvikové kurzy a pobyt v přírodě – Bc. Nella Kokešová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Nella Kokešová

Bakalářská práce

Legislativa školní tělesné výchovy se zaměřením na výcvikové kurzy a pobyt v přírodě

Legislation of physical education with a focus on outdoor courses

Anotace: Práce se zabývá legislativou školních letních sportovně-turistických a zimních výcvikových kurzů a její fungování v praxi. Výklady legislativy jsou porovnány s praktickými poznatky zprostředkovanými pomocí rozhovorů s pedagogy na Základních a Středních školách v Jihomoravském kraji. Dále práce obsahuje návrh inovace vedoucí k lepšímu zajištění bezpečnosti na kurzu i díky využití moderních technologií.

Abstract: This thesis deals with a legislation of school summer sport-tourism and winter training courses and their function in practice. The interpretations of legislation are compared with practical findings gathered with help of interviews with educators in primary and secondary schools in the South Moravian Region. Further the thesis contains a proposal of innovation leading to ensure bigger safety in course even thanks to modern technologies.

Klíčová slova: Školní legislativa, letní sportovně-turistické a zimní výcvikové kurzy, bezpečnost. School legislation, summer sport-tourism and winter training courses, safety.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 09:58, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz