Dana Novotná

Master's thesis

Československá agrární politika, agrární cla a zahraniční obchod v meziválečném období

Czechoslovak agrarian policy, land customs and foreign trade in the interwar periodCzechoslovak agrarian policy, agricultural tariffs and foreign trade in the interwar period
Abstract:
Diplomová práce se zaměří na problematiku propojení agrární politiky, agrárních cel a zahraničního obchodu meziválečného Československa. Soustředí se na prolnutí realizace zájmů československých agrárních kruhů na zahraničním obchodu. V zorném poli bude ambivalence struktury československého hospodářství jako industriálně-agrárního státu. Součástí práce bude analýza oficiálních statistik zahraničního …more
Abstract:
This thesis will focus on the issue of linking agricultural policy, agricultural tariffs and trade inter-war Czechoslovakia. It focuses on blending the implementation of agrarian circles Czechoslovak interests in foreign trade. In the field of view of the structure of the ambivalence of the Czechoslovak economy as industrial-agrarian country. The work is the analysis of official statistics of foreign …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 10. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2013
  • Supervisor: Ivan Jakubec
  • Reader: Pavel Szobi

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/36177