Theses 

Možnosti delfinoterapie pre deti s mentálnym, telesným a kombinovaným postihnutím z Českej a Slovenskej republiky – Bc. Elena Gabrišová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

Bc. Elena Gabrišová

Bakalářská práce

Možnosti delfinoterapie pre deti s mentálnym, telesným a kombinovaným postihnutím z Českej a Slovenskej republiky

Possibilities od dolphin therapy for children with mental, physical and multiple disability from Czech and Slovak Republic

Abstract: Bachelor thesis is focused on possibilities of dolphin therapy for children with mental, physical and multiple disability from Czech and Slovak republic. This thesis sums up the information about dolphin therapy, metods and forms used in dolphinariums throughout the world. The reader will find out about possibilities of dolphin therapy for children. Research is focused on dolphintherapy centers in Europe and out of Europe.

Abstract: Bakalárska práca sa zameriava na možnosti delfinoterapie detí s mentálnym, telesným a kombinovaným postihnutím z Českej a Slovenskej republiky. Táto práca zhromažďuje poznatky o deflinoterapií, jej metódach a formách využívaných v delfináriách po celom svete a zoznamuje čitateľa s možnosťami využitia delfinoterapie u detí. Výskum je zameraný na priblíženie delfinoterapeutických centier v Európe i mimo Európy.

Klíčová slova: delfinoterapia, mentálne postihnutie, telesné postihnutie, kombinované postihnutie, delfinárium, terapia, dolphin therapy, dolphin assisted therapy, mental disability, physical disability, multiple disability, dolphinarium, therapy

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 16:24, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz