Bc. Hana CHOCOVÁ

Bakalářská práce

Srovnání funkce vybraných porostů na základě sledování energetické bilance stanoviště

THE COMPARISON OF FUNCTION OF THE SELECTED STANDS ON BASIS OF THE ENERGY BALANCE METHOD
Anotace:
Tato práce se zabývá rozdíly v energetických tocích ve vztahu k hospodaření člověka v krajině a zaměřuje se především na význam disipace sluneční energie, energetický a vodní režim porostů a jejich mikroklimatu. Sledována byla dvě odlišná území. Ta se výrazně liší svou vegetací a způsobem využití.
Abstract:
This paper deal with energy flows differences at the relation on man managament in landscape and focused on importance of the dissipation solar energy, energy and water regime of vegetation and microclimate. We observed two areas with expressively different land use and type vegetation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2007
Zveřejnit od: 20. 4. 2007
Identifikátor: 5178

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 28. 5. 2007
 • Vedoucí: Ing. Jan Procházka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHOCOVÁ, Hana. Srovnání funkce vybraných porostů na základě sledování energetické bilance stanoviště. Č. Bud., 2007. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 04. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 20. 4. 2007 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 6beohn 6beohn/2
21. 8. 2009
Složky
Soubory
Bulánová, L.
22. 8. 2009
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.