Bc. Tomáš Pittel

Diplomová práce

Pracovní doba a práce přesčas v zemích Evropské unie

Working Hours and Work Overtime in the EU Countries
Anotace:
Diplomová práce pojednává o problematice pracovní doby a práci přesčas v ČR a dalších zemích Evropské unie. Práce charakterizuje a vymezuje základní pojmy s ohledem na platnou právní úpravu a pojednává o dalších pojmech, které úzce souvisejí s pracovní dobou. V práci je také uvedena teorie do praxe, zejména v podobě zkracování pracovní doby, která je v ČR jedna z nejdelších.
Abstract:
The thesis deals with the issue of working time and overtime work in the Czech Republic and other European Union countries. The thesis characterizes and defines the basic terms with respect to the valid legal legislation and deals with other terms that are closely related to working hours. The thesis also introduces the theory into practice, especially in the form of shortening working time, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Ilona Kostadinovová
  • Oponent: Mgr. Lucie Matějka Řehořová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní