Mgr. Zdenek Klinga

Diplomová práce

Pracovní doba a doby odpočinku v českém pracovním právu

Working Time and Rest Period in the Czech Labour Law
Anotace:
Svou diplomovou práci jsem zpracoval na téma Pracovní doba a doby odpočinku v českém pracovním právu. V práci jsem se zabýval zejména délkou a rozvržením pracovní doby, prací přesčas, noční prací, pracovní pohotovostí a jednotlivými druhy dob odpočinku.
Abstract:
The topic of my thesis is Working Time and Rest Period in the Czech Labour Law. My thesis is mainly focused on length and layout of working time, overtime work, night work, emergency hours of work and types of rest periods.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Dana Hrabcová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jana Komendová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta