Veronika LANGOVÁ

Bakalářská práce

Filmová adaptace literárních předloh - Lewis Carroll: Alenka v říši divů

Movie adaptations of literary artworks - Lewis Carroll: Alice's Adventures in Wonderland
Anotace:
Cílem práce je komparace literární předlohy Lewise Carrolla s filmovými adaptacemi, konkrétně s adaptacemi Disneyho, Švankmajera a Burtona. Na základě srovnání ukazuje rozdílnosti či případné podobnosti ve způsobu promítnutí v daném díle. Práce také ukazuje rozdílné chápání pojmu adaptace v několika různých modelech.
Abstract:
The aim of this work is the comparison of literary works of Lewis Carroll with film adaptations, specifically the Disney adaptations, Svankmajer and Burton. On the basis of comparison it should shows to differences or similarities between the the way any reflection on the work. It also shows the different interpretations of the concept of adaptation in several different models.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Kastner

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LANGOVÁ, Veronika. Filmová adaptace literárních předloh - Lewis Carroll: Alenka v říši divů. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanistika