Lucie KRUPAUEROVÁ

Master's thesis

Vyšší územně samosprávné celky a jejich role při ochraně životního prostředí

Higher local government units and their role in protecting the environment
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá rolí vyšších územně samosprávných celků při ochraně životního prostředí. Cílem práce je poskytnout čtenáři ucelený přehled dané problematiky. Diplomová práce je rozčleněna do třech kapitol. První kapitola vymezuje kraj jako vyšší územně samosprávný celek, jeho orgány i samostatnou a přenesenou působnost. Další kapitola se věnuje samotnému předmětu diplomové práce, tedy …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the role of higher local government units in protecting the environment. The aim is to provide the reader a comprehensive overview of the issue. Thesis is divided into three chapters. The first chapter defines region as a higher local government unit, his organs and own and delegated force. The next chapter deals with the actual subject of the diploma thesis, thus specific …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2015
Accessible from:: 30. 6. 2015

Thesis defence

 • Supervisor: JUDr. Magdaléna Peterková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KRUPAUEROVÁ, Lucie. Vyšší územně samosprávné celky a jejich role při ochraně životního prostředí. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.6.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 30. 6. 2015 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 6cmzha 6cmzha/2
30/6/2015
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
30/6/2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.