Sabina Pazlarová

Bakalářská práce

Syndrom vyhoření u praktických a všeobecných sester

Burnout syndrome in practice and general nurses
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá syndromem vyhoření u praktických a všeobecných sester. Práce je rozdělena do dvou částí – na teoretickou a empirickou. Cílem teoretické části bylo seznámit se blíže s pojmem syndrom vyhoření, jeho projevy, příčinami vzniku, rizikovými faktory, léčbou a v neposlední řadě prevencí a duševní hygienou. Cílem empirické části bylo zmapovat a porovnat výskyt syndromu vyhoření formou …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with burnout syndrome in practical and general nurses. The thesis is divided into two parts - theoretical and empirical. The aim of the theoretical part was to get acquainted with the concept of burnout syndrome, its manifestations, causes, risk factors, treatment and last but not least prevention and mental hygiene. The aim of the empirical part was to map and compare the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2023
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/i142b/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 8. 2023
  • Vedoucí: doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Gabriela Světnická

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě