Kateřina Glozlová

Bakalářská práce

Výběrový proces ve stážovém programu

Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na výběrový proces ve stážovém programu vybrané organizace. Cílem práce je tento výběrový proces analyzovat a na základě teoretických poznatků a rozhovorů s profesionály v oblasti HR navrhnout opatření ke zlepšení.
Abstract:
The bachelor thesis focuses on selection process in an internship programme of particular company. The aim of this thesis is to analyse this selection process and to suggest arrangements for its improvement on the basis of theoretical knowledge and interviews made with HR professionals.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017
Identifikátor: http://theses.cz/id/6cpz4h/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Personální management v průmyslových podnicích