Martin Filip

Disertační práce

Problematika rusko-českého mezijazykového transferu v rámci výuky českého odborného ekonomického jazyka na Vysoké škole ekonomické v Praze

The Russian-Czech interlanguage transfer issues in pursuance of professional economic language teaching in the University of Economics in Prague
Anotace:
Nezbytnou součástí studijních předpokladů studentů i profesního uplatnění absolventů VŠE v Praze jsou znalosti odborného ekonomického jazyka. Cílem předkládané disertační práce je přispět ke zkvalitnění a zefektivnění výuky odborného českého jazyka pro zahraniční studenty VŠE, s prioritním zaměřením na studenty rusky mluvící. Na základě teoretických východisek, splnění stanovených cílů a potvrzení …více
Abstract:
An essential part of the prerequisite for studying of students and employment process of graduates of UEO is the knowledge of professional economic language. The aim of this dissertation is to contribute to the quality and efficiency of teaching the professional Czech language for foreign students in the University of Economics with a focus on Russian-speaking students. Based on theoretical studies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2015
  • Vedoucí: Vlasta Hlavičková
  • Oponent: Věra Höppnerová, Radka Hříbková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48296