Aneta Teichmannová

Diplomová práce

Consumer Behaviour Analysis of Generation Y on the Beer Market in the International Context

Consumer Behaviour Analysis of Generation Y on the Beer Market in the International Context
Anotace:
Cílem této práce je zkoumat věrnost značce spotřebitelů z Generace Y (narozeni zhruba mezi 1980 – 1995) na českém, maďarském, polském a slovenském trhu piva. Konkrétně je výzkum zaměřen na zkoumání dopadu demografických ukazatelů na věrnost značce, vzorce chování spotřebitelů z Generace Y vykazující věrnost značce, praktické aplikace čtyř-fázového vývoje věrnosti značce a faktorů, které přispívají …více
Abstract:
The aim of this study is to examine brand loyalty of Generation Y (born approximately between 1980 – 1995) on the Czech, Hungarian, Polish and Slovak beer market. More specifically, the investigation is focused on impact of demographic variables on loyalty, loyalty behaviour patterns of Generation, application of four-stage loyalty framework and factors that contribute to brand loyalty development …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Vojtěch Spáčil
  • Oponent: Petr Jonák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava