Mgr. Martin Bubrín

Bakalářská práce

Princip zesílené autenticity v klasické naraci filmu Fighter: Neoformalistická analýza filmu

The Principle of Heightened Authenticity in Classical Narration of The Fighter: A Neoformalist analysis
Anotace:
Bakalářská diplomová práce se zabývá neoformalistickou analýzou filmu Fighter režiséra Davida O. Russella z roku 2011. První část práce vymezuje základní metody analýzy a začleňuje film do historického a žánrového kontextu. Druhá část přibližuje kulturně-ekonomické pozadí filmu, které zásadně ovlivnilo jeho výslednou podobu. Nejdůležitější, třetí, část se zabývá naratologickou a stylistickou analýzou …více
Abstract:
This bachelor thesis is a neoformalist analysis of The Fighter, made by David O. Russell in 2011. First part of work defines the basic methods of the analysis and incorporates film into the historical and genre context. Second part is focused on cultural and economical background of the film, which very significantly influenced its final form. The most important third part focuses on naratologic and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Skupa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta