Bc. Matúš Zelenay

Bakalářská práce

Tvorba instruktážního videa v programu Cinema4D

Infographics in Cinema4D
Abstract:
Bachelor thesis "Development of instructional video in Cinema 4D", is aimed at development of instructional videos using 3D modeling and animation techniques. This work describes the animation as a whole, its history, techniques of development and use in practice. It is also engaged in using animation in creating instructional videos and specifications that distinguish this type of videos from other …více
Abstract:
Bakalárska práca "Tvorba inštruktážneho videa v programe Cinema 4D", je zameraná na oblasť tvorby inštruktážnych videí s využitím 3D modelačných a animačných techník. Práca popisuje animáciu ako celok, jej históriu, techniky tvorby a využite v praxi. Ďalej sa zaoberá využitím animácie pri tvorbe inštruktážnych videí a špecifiká, ktoré tento typ videí odlišujú od iných animácií. Práca tiež demonštruje …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Chmelík, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jan Byška, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky