Michal Pouzar

Diplomová práce

Řízení zásob ve vybrané společnosti Black & Decker Czech s.r.o.

Inventory Management of Company Black & Decker Czech s.r.o.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá řízením zásob ve vybraném podniku Black and Decker (Czech) s.r.o. Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. První část charakterizuje vybraný podnik. Následující teoretická část popisuje základní pojmy v oblasti řízení zásob jako je klasifikace, účel a metody řízení. Třetí částí je deskripce výchozího stavu, která popisuje řízení a obrátky zásob. Poslední čtvrtá část obsahuje …více
Abstract:
Diploma thesis deals with supply management of selected company Black and Decker (Czech) s.r.o. Thesis is divided into four main categories. The first part describes selected company. Following part is theoretical and describes main points in supply chain management as classification of supplies, purpose of supplies and management´s methods. The third part is description of initial state, this part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: Markéta Rolčíková
  • Oponent: Petr Mareš

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava