Bc. Dominika Talianová

Diplomová práce

Challenges of a new approach in the management of ICT: the service management perspective in the Smart City context

Challenges of a new approach in the management of ICT: the service management perspective in the Smart City context
Anotace:
Perspektíva zo strany služieb je pomerne nová teória, stále nie veľmi implementovaná a používaná. Tátp práca sa venuje aspektom logiky dominovanej službami (Service-Dominant), vede služieb (Service Science) a vzťahu perspektívy služieb vzhľadom ku konceptu Smart Cities, zatiaľ čo venuje pozornosť obzvlášť úlohe informačných a komunikačných technológií, ktoré podporujú integráciu Smart Cities. Táto …více
Abstract:
Service perspective is considerably new theory, sill not widely implemented and used. This thesis focuses on aspects of Service-Dominant logic, Service Science and the relationship of service perspective towards the concept of Smart Cities while paying special attention to the Information and Communication Technologies supporting the integration of Smart Cities. The thesis proposes new approach and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2017
  • Vedoucí: Francesco Caputo
  • Oponent: Mgr. Petr Štěpánek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky