Bc. Jan Kotas

Bachelor's thesis

Ruská revoluce 1905-1907 v české historiografii

Russian Revolution of 1905-1907 in Czech Historiography
Abstract:
Bakalářská práce „Ruská revoluce 1905-1907 v české historiografii“ se zabývá vývojem české historiografie o první ruské revoluci, která proběhla v letech 1905 až 1907. První část práce je historický exkurz, který přibližuje první ruskou revoluci na základě nejnovější literatury. Druhá část práce je koncipována jako rozbor vybraných děl české historiografie o první ruské revoluci. Hlavním cíl práce …more
Abstract:
The bachelor's thesis "Russian Revolution 1905-1907 in Czech Historiography" deals with the development of Czech historiography on the first Russian revolution, which took place in 1905 to 1907. The first part of the thesis is a historical excursion that introduces the first Russian revolution based on the latest literature. The second part of the thesis is conceived as an analysis of selected works …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 7. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 9. 2020
  • Supervisor: doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.
  • Reader: PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Geography and Cartography / History