Bc. Lenka Čiperová

Diplomová práce

Současná prevence a léčba dekubitů ve zdravotnických zařízeních

Prevention and treatment for pressure ulcers in selected university hospitals
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou prevence a léčby dekubitů ve vybraných fakultních nemocnicích na odděleních chirurgických a interních. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. V teoretické části diplomové práce jsem se pokusila v jednotlivých kapitolách obeznámit se všemi důležitými údaji, které se vztahují k prevenci a léčbě dekubitů, od historických pramenů až po současnou …více
Abstract:
This dissertation work deals with pressure ulcers management at surgical and medical departments of selected university hospitals. The work is divided into theoretical and empirical part. The theoretical part is devoted to all important dates related to prevention and treatment of pressure ulcers from historic sources to modern moist wound healing. The aim of work is the mapping of current situation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 2. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Dita Svobodová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v gerontologii