Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

pressure ulcer

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Meracie nástroje na posúdenie rizika vzniku dekubitov
 (Lenka ŠÁTEKOVÁ)

2016, Disertační práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//s9ifhx// | Ošetřovatelství / | Práce na příbuzné téma

Plán ošetřovatelské péče pro pacienty s dekubity
 (Adam HRŮZEK)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//fngs01// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Postoje a vědomosti sester v prevenci dekubitů
 (Kristýna HLOUPÁ)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//zzwg61// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Prevence vzniku dekubitů v ošetřovatelské péči
 (Leona Pecinová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ci4w52// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Ošetřovatelský proces u pacientů s rizikem vzniku dekubitů
 (Lucie Látková)

2020, Bakalářská práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/rjnf1/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Posouzení rizika vzniku dekubitů v intenzivní péči
 (Vendula Zdrálková)

2019, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kjb7f/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Práce na příbuzné téma

Vliv organizace práce sester v prevenci dekubitů u seniorů
 (Jarmila HONYSOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//qmuqq1// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Dekubity u pacientů s míšním postižením
 (Šárka Suchá)

2012, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lil22/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Rizikové faktory vzniku dekubitů u pacientů na umělé plicní ventilaci
 (Lucie Douchová)

2014, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m5k15/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Práce na příbuzné téma

Porovnání ošetřovatelské péče o dekubity v lůžkových zdravotních zařízeních a v agenturách domácí péče
 (Anna Hobelantová)

2009, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//3m42gs// | Ošetřovatelství / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)