Bc. Lukáš KOKEŠ

Diplomová práce

Projekt napájení tepelného čerpadla fotovoltaickým systémem

Project heat pump current supply by FV system
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na napájení tepelného čerpadla fotovoltaickým systémem. Nejprve jsem zvolil vhodné tepelné čerpadlo, poté zpracoval návrh FV systému a zvolil vhodnou řídící jednotku pro spuštění tepelného čerpadla z distribuční sítě nebo FV systému. Dále jsem analyzoval technické řešení pro napájení tepelného čerpadla střídavým proudem. Poté jsem tento návrh zhodnotil ekonomicky, energeticky …více
Abstract:
Diploma thesis is focused on power of the heat pump by photovoltaic system. First I chose an appropriate heat pump and then I drew up proposal of PV system and chose a suitable control unit for heat pump start from the grid or PV system. I also analyzed the technical solution for power of the heat pump by alternating current. Then I evaluated this proposal economically, energetically and environmentally …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Ing. Jan Škorpil, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOKEŠ, Lukáš. Projekt napájení tepelného čerpadla fotovoltaickým systémem. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Technická ekologie