Bc. Florian Kehrer

Diplomová práce

International Direct Marketing of the selected company

International Direct Marketing of the selected company
Anotace:
Přímý marketing má dlouhou tradici jako nástroj přímé komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem. Do dnešního dne je direct marketing široce používaným nástrojem ve snaze zajistit loajalitu zákazníků a především získat nové zákazníky. K tomu jsou využívány jak tradiční, tak nově vyvinuté digitální komunikační kanály. Cílem této práce je zjistit, jakou roli hraje přímý marketing jako klasická forma reklamy …více
Abstract:
Direct marketing has a long tradition as a tool for direct communication between the supplier and the customer. To this day, direct marketing is a widely used tool in the effort to secure customer loyalty and, above all, to win new customers. Both traditional and newly developed digital communication channels are used for this purpose. The aim of this work is to find out what role direct marketing …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Sloboda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní