Martina LEDNICKÁ

Bachelor's thesis

Možnosti fyzioterapie u funkčních poruch v oblasti hrudníku

Possibilities of Physiotherapy for Functional Thorax Area Disorders
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na nejčastější funkční poruchy hrudníku a hrudní páteře a na jejich terapii. První kapitola popisuje stavbu a funkce páteře, zejména páteře hrudní a hrudníku. Dále jsou v práci definovány funkční poruchy, problematika viscerosomatických vztahů vzhledem k funkčním poruchám v oblasti hrudníku a hrudní páteře. Následující kapitoly jsou věnovány léčebné rehabilitaci, v rámci …more
Abstract:
This thesis focuses on the most common functional disorders of the thorax and thoracic spine and their treatment. The first chapter describes the structures and fiction of the spine, especially the thoracic spine and the thorax. Further are defined in this work the most common functional disorders, relationship of visceral-somatic problems due to functional disorders in the thorax and thoracic spine …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2012
Accessible from:: 11. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2012
  • Supervisor: PhDr. Zdeňka Krhutová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LEDNICKÁ, Martina. Možnosti fyzioterapie u funkčních poruch v oblasti hrudníku. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.5.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 11. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta