Pavel Klečko

Bakalářská práce

Does alcohol consumption lead to greater unemployment? The case of US

Vedie zvýšená spotreba alkoholu k vyššej nezamestnanosti ? Prípad USA
Anotace:
Hlavným cieľom tejto práce je nájsť vzťah medzi alkoholom a nezamestnanosťou, a hlavne ako ju ovplyvňujú zmeny v konzumácii alkoholu. V teoretickej časti rozoberáme základné faktory ovplyvňujúce nezamestnanosť. Ďalej budeme analyzovať vzťah alkoholu a nezamestnanosti na základe relevantných ekonomických výskumov vrátane aplikovania behaviorálnej ekonómie. Budeme študovať tri členské štáty USA (Kalifornia …více
Abstract:
The main objective of this thesis is to find the relationship between alcohol consumption and unemployment and explicitly how changes in alcohol consumption affect unemployment. In the theoretical part we will discuss basic factors related to the unemployment rate. Additionally, we will analyze the relationship between alcohol consumption and unemployment backed by relevant economic analysis including …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Helena Chytilová
  • Oponent: Martin Slaný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73667