Bc. Martin Záruba

Bakalářská práce

Fauna červců (Hemiptera: Coccoidea) České republiky a Slovenska - komentovaný seznam druhů

Scale insect fauna (Hemiptera: Coccoidea) of the Czech Republic and Slovakia - an annotated check-list
Anotace:
Tato bakalářská práce obsahuje komentovaný seznam druhů – tzv. check-list – červců (Hemiptera: Sternorrhyncha: Coccoidea) České republiky a Slovenska, sestavený na základě dříve publikovaných údajů a zohledňující současnou taxonomii, nomenklaturu a klasifikaci této skupiny hmyzu. Od naposled publikovaného podobného seznamu (Zahradník 1977) se zvýšil počet druhů červců na území ČR a SR o 19 druhů (15 …více
Abstract:
This thesis provides an annotated checklist of the scale insects (Hemiptera: Sternorrhyncha: Coccoidea) of the Czech Republic and Slovakia based on previously published records and up- to- date nomenclature and classification. Since the last available checklist (Zahradník 1977), the number of scale insect species documented in the Czech Republic and Slovakia has increased by 19 (15%) to a total of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Igor Malenovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta