Bc. Karolína Maťátková, DiS.

Diplomová práce

Sociálně patologické jevy ve školním věku - vedoucí k trestné činnosti a recidivě dospělých

Socio-pathological phenomena in school age - leading to crime and recurrence of adults
Anotace:
Název diplomové práce je Sociálně patologické jevy ve školním věku – vedoucí k trestné činnosti a recidivě dospělých. Tuto práci mám rozdělenou na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývám tématem sociální patologie. V rámci tohoto téma se dále věnuji formám sociální patologie. Ve třetím bodě se zabývám příčinami vzniku sociálně patologických jevů. Ve čtvrté kategorii se zabývám …více
Abstract:
The title of the thesis is Socially pathological phenomena in school age - leading to crime and recurrence of adults. This work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with the topic of social pathology. Within this topic I also deal with forms of social pathology. The third point deals with the causes of socially pathological phenomena. In the fourth category I deal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Dana Míková
  • Oponent: PhDr. Veronika Anna Polišenská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní