Jana Macáková

Bakalářská práce

Minimální preventivní program vybraného sociálně patologického jevu u žáků s mentálním postižením a sociálním znevýhodněním

A Minimal Preventive Program of Selected Sociopathological Phenomenon in Mentally Handicapped and Socially Disadvantaged Pupils
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá sociopatologickým jevem užívání návykových látek, konkrétně alkoholu a marihuany, jeho výskytem a mírou užívání mezi žáky s mentálním postižením a sociálním znevýhodněním. Zkoumanou skupinu tvoří žáci prvních ročníků Odborného učiliště Kanina a žáci devátého ročníku Základní školy praktické Mělník, jakožto potenciální žáci Odborného učiliště Kanina pro školní rok 2017/2018 …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with socio-pathological phenomenon of abuse of addictive substances, namely alcohol and marijuana, its occurrence and extent of use in socially disadvantaged pupils with mental disabilities. The examined group consists of first-year students attending the Vocational Training School Kanina (OU Kanina) and pupils attending the 9th grade of Elementary Special School in Mělník …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jan Sochůrek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Macáková, Jana. Minimální preventivní program vybraného sociálně patologického jevu u žáků s mentálním postižením a sociálním znevýhodněním. Liberec, 2017. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická