Theses 

Koncepce národní identity v současné české politice- Vnímání národní identity očima mladých Čechů a její srovnání s generací našich prarodičů. – Bc. Michaela DUDÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Humanitní studia / Andragogika - Kulturní antropologie

Bc. Michaela DUDÍKOVÁ

Diplomová práce

Koncepce národní identity v současné české politice- Vnímání národní identity očima mladých Čechů a její srovnání s generací našich prarodičů.

The concept of national identity in contemporary czech politics - the sense of national identity through the eyes of young Czechs and its comparison with the generation of our grandparents.

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá vnímáním národní identity českým obyvatelstvem, a to z pohledu dvou odlišných věkových skupin. Hlavním cílem je zjištění, jak mladá generace Čechů přistupuje k pojetí národní identity a zda se v něčem liší ve srovnání s generací starší. Teoretická část se věnuje vymezení základních pojmů, nutných pro pochopení základních souvislostí, a následné práci s nimi. Také nastiňuje průběh formování národů a s ním související národní identity. Veškeré informace budou použity z odborné literatury. Praktická část bude uskutečněna prostřednictvím kvalitativního výzkumu formou polostrukturovaných rozhovorů. Cílem je zjistit, jaký je rozdíl ve vnímání národní identity mezi dvěma odlišnými generačními skupinami. Dále pak, kde se formuje národní vědomí, kdo jej ovlivňuje a jak je vůbec chápána národní identita.

Abstract: This thesis deals with the perception of national identity Czech population from the perspective of two different age groups. The main aim is to discover how the young generation of Czechs approaches to the concept of national identity and whether they are in something different than the older generations. The theoretical part defines basic concepts necessary for understanding the basic context and then work with them. Also outlines the progress of formation of nations and the related national identity. All information will be used in the literature. The practical part will be done through qualitative research through interviews. The aim is to find out what the difference is in the perception of national identity between two different generational groups. Furthermore, where it forms the national consciousness, who it affects and how it is not perceived national identity.

Klíčová slova: Národ, identita, národní cítění, nacionalismus, generace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2016
  • Zveřejnit od: 30. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jakub Havlíček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.3.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 3. 2016 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

DUDÍKOVÁ, Michaela. Koncepce národní identity v současné české politice- Vnímání národní identity očima mladých Čechů a její srovnání s generací našich prarodičů.. Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 21:13, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz