Ondřej Habarta

Bakalářská práce

Ochrana a bezpečnost s použitím technických prostředků střežení ve firmě KOVO - ESTA s.r.o.

Protection and Security with the Use of Technical Tools of Guarding in Company KOVO - ESTA s.r.o.
Anotace:
Bakalářská práce na téma ochrana a bezpečnost s použitím technických prostředků stře-žení ve firmě KOVO ESTA s.r.o. se zabývá v teoretické části ochranou objektu, jeho zabezpečením pomocí technických prostředků, definuje základní druhy ochran a mecha-nických zábranných systémů. V praktické části se představí firma KOVO ESTA s.r.o. a je popsán její aktuální stav zabezpečení celého objektu, jeho odborná …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with safety and protection using technical devices of guarding in the company KOVO-ESTA s.r.o. Theoretical part looks closer to compound protection and its security provided by technical devices. Moreover it defines basic types of pro-tection and mechanical barrier systems. Practical part focuses on the company KOVO-ESTA s.r.o. It describes current status secu-rity of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016
Zveřejnit od: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Strohmandl

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Habarta, Ondřej. Ochrana a bezpečnost s použitím technických prostředků střežení ve firmě KOVO - ESTA s.r.o.. Uherské Hradiště, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe