Helena Sigmundová

Bakalářská práce

Hodnocení soběstačnosti a bolesti u pacientů po implantaci totální endoprotézy kyčelního a kolenního kloubu

Selg - support and pain results for patients after total hip and knee arthoplasty
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřená na hodnocení soběstačnosti a bolestivosti u pacientů po implantaci totální endoprotézy kolenního a kyčelního kloubu. Teoretická část popisuje anatomii kyčelního a kolenního kloubu, problematiku endoprotéz, pooperační bolest a její řešení, také léčebnou rehabilitaci, soběstačnost, ergoterapii a edukaci pacientů po TEP. Výzkumná část probíhala na rehabilitačním oddělení v …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the evaluation of self-sufficiency and patients 'pain after the implantation of a total hip and knee endoprosthesis. The theoretical part describes the anatomy of a knee joint and hip joint, endoprosthesis problems, after operation pain and dealing with it. It also explains medical therapy, self-sufficiency, and patient education after the implantation of a total …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Marie Holubová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sigmundová, Helena. Hodnocení soběstačnosti a bolesti u pacientů po implantaci totální endoprotézy kyčelního a kolenního kloubu. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií