Bc. Iveta Ždímalová

Diplomová práce

Léčebná rehabilitace po totální endoprotéze kolenního kloubu: srovnání léčebné rehabilitace s léčebnou rehabilitací a neuromuskulární elektrickou stimulací musculus quadriceps femoris

Rehabilitation after total knee arthroplasty: comparison of rehabilitation and rehabilitation with neuromuscular electrical stimulation of quadriceps femoris muscle
Anotace:
Diplomová práce obsahuje především poznatky o totální endoprotéze kolenního kloubu a následné rehabilitaci po implantaci. Zabývá se dopadem operace na funkci a svalovou sílu m. quadriceps femoris a možnostmi, které mohou sval pozitivně ovlivňovat. Poukazuje především na využití neuromuskulární elektrické stimulace jako možného prostředku ke zvýšení svalové síly a zlepšení funkce.
Abstract:
Diploma thesis especially contains knowledges of total knee arthroplasty and consecutive rehabilitation after implantation. It deals with impact of operation on function and muscular strength of quadriceps femoris muscle and options which could positively affect aforementioned muscle. This work also points out usage of electrostimulation as possible remedy to increase muscle strength and improve functionality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Mrkvicová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta