Bc. Nela Luzertová

Master's thesis

Označování alergenů u pokrmů v České republice

Labeling of Allergens of Foods in the Czech Republic
Abstract:
LUZERTOVÁ, Nela. Označování alergenů u pokrmů v České republice. [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová. Praha: 2018. 86 stran. Diplomová práce se zabývá označováním alergenů u pokrmů, které jsou servírovány v provozovnách společenského stravování a jejich kontrolou státními institucemi v České republice a Polské republice a jejich vzájemná komparace. Teoretická část se věnuje zákonu a nařízením, …more
Abstract:
LUZERTOVÁ, Nela. Labeling of Allergens in Foods in the Czech Republic. [Master´s Dissertation] The Institute of Hospitality Management. Prague: 2018. 86 pages. This diploma thesis deals with the labeling of allergens for meals which are served in restaurant establishments and their control by the state institutions in the Czech Republic and the Republic of Poland and their mutual comparison. The theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Petr Studnička, PhD.
  • Reader: Ing. Zbyněk Vinš

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Master programme / field:
Gastronomy , Hospitality Management and Tourism / Hospitality and Spa Management (Study in Czech)