Bc. Helena Orálková

Diplomová práce

Vybrané kapitoly z onomastiky a dialektologie vesnice Gerník (rumunský Banát)

Selected chapters from onomastics and dialectology of the village Gerník (Romanian Banat)
Anotace:
Předmětem magisterské diplomové práce je analýza onymického a nářečního materiálu sesbíraného v české vesnici rumunského Banátu Gerník. V první polovině 19. století byla českými kolonisty osídlena jižní oblast rumunského Banátu a vzniklo zde šest českých vesnic, které se dodnes zachovaly. Cílem práce je zjistit, zda je český jazyk v Gerníku stále živý, případně jaké jsou jeho charakteristické rysy …více
Abstract:
The main subject of this diploma work is an analysis of onymic and slang material picked up in Czech village of Hungarien Banat - Gerník. In the first half of 19.th century the Czech Colonists settled in the south area of Hungarian Banat and 6 Czech villages were established, which are still remaining. The target of this work is to find out, if the Czech language is in Gernik still alive and if so …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy