Ing. Terézia Šeligová

Bachelor's thesis

Integrace finančních trhů ve vybraných evropských zemích

Integration of financial markets in the European selected countries
Abstract:
The goal of this Bachelor thesis ,, Integration of financial markets in the European selected countries“ is evaluation of the integration of the Visegrad Group countries after accession to the European Union. The theoretical part explains terms a financial market, financial integration, associations whose members are individual states are described. The next section there is a delineation of each country …more
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce ,, Integrace finančních trhů ve vybraných Evropských zemích“ je zhodnotenie integrácie krajín Vyšehradskej štvorice po vstupe do Európskej únie. V teoretickej časti sú vysvetlené termíny finančný trh, finančná integrácia, popísané spoločenstvá, ktorých členmi sú jednotlivé štáty. Ďalej sú opísané burzy každej krajiny spolu s ich indexmi. Praktická časť obsahuje testovanie …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Veronika Kajurová, Ph.D.
  • Reader: prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta