Bc. Marek Mrázik

Diplomová práce

Európsky finančný stabilizačný nástroj a mechanizmus – budúcnosť meny EURO?

European financial instrument and stabily mechanism-future of the euro currency?
Abstract:
MRÁZIK, Marek, Bc.: The European Financial Stability Facility (EFSF) and The European Stability Mechanism (ESM) – Future of the EURo currency? [Graduation theses]. Bank institute university Praha, international university Banská Bystrica. Department for Finance and Accounting. Head: Ing. Lenka Ostrožlíková. Year of defense: 2012. Number of pages: 64. The euro area is the area within the European Union …více
Abstract:
MRÁZIK, Marek, Bc.: Európsky finančný stabilizačný nástroj (EFSF) a Európsky stabilizačný mechanizmus (ESM) – budúcnosť meny EURO ? [Diplomová práca.] Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií a účtovníctva. Vedúca práce: Ing. Lenka Ostrožlíková. Rok obhajoby: 2012. Počet strán: 64. Eurozóna je územie v rámci Európskej únie tvorené štátmi, ktoré …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Lenka Ostrožlíková
  • Oponent: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK