RNDr. Adam Růžička, Ph.D.

Bachelor's thesis

Mýtné a časový poplatek v tranzitní dopravě (ČR, Rakousko, Itálie)

Highway Tolls and Fees in Transit Traffic (Czech Republic, Austria, Italy)
Abstract:
Tato bakalářská práce mapuje právní režimy zpoplatnění užívání dálnic, rychlostních silnic a dalších vybraných komunikací a porovnává jejich konkrétní podobu mezi Českou republikou, Rakouskem a Itálií. Analýza právního stavu této oblasti je založena na využití tuzemské, rakouské a italské právní úpravy a také společné právní úpravy Evropské unie (EU). Práce je rozdělena na dva oddíly. V první části …more
Abstract:
This bachelor thesis addresses and compares the legal aspects of the highway and road tolls and fees in the Czech Republic, Austria and Italy. The analysis is based on the existing and applicable national legislation of the individual countries as well as on the related common regulations of the European Union. The thesis consists of two parts. The introduction part offers the general reasoning behind …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2015
  • Supervisor: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Johan Schweigl, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Bachelor programme / field:
Legal Specializations / International Commercial Law Studies

Theses on a related topic