Theses 

Návrh webové aplikace pro místenkový rezervační systém – Tomáš Sedláček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Tomáš Sedláček

Diplomová práce

Návrh webové aplikace pro místenkový rezervační systém

Design and implementation of the seat tickets reservation system

Anotace: Předmětem této diplomové práce je návrh a vývoj webové aplikace místenkového rezervačního systému. Aplikace by měla sloužit jak pořadatelům nejrůznějších kulturních a sportovních událostí k realizaci agendy rezervace vstupenek a místenek na tyto události, tak i návštěvníkům událostí ke snadnému výběru a rezervaci preferovaných sedaček. V rámci práce je provedeno zhodnocení vybraných možností pro podporu řízení agendy rezervací vstupenek. Na základě tohoto zhodnocení, autorových vlastních zkušeností a konzultací s několika pořadateli veřejně přístupných sociokulturních událostí jsou specifikovány funkcionální požadavky aplikace. Dle požadavků jsou definováni aktéři, pro které jsou uvedeny nejdůležitější případy užití. Webová aplikace místenkového rezervačního systému je naprogramována pomocí moderních webových technologií PHP, Javascript, CSS3 a je postavena na PHP frameworku Nette. Výsledná webová aplikace je veřejně přístupná na adrese http://demo.e-mistenka.cz.

Abstract: The topic of this master thesis is the design and development of the seat ticket reservation web application. Developed application should be useful for organizers of various cultural and sport events and should help them to manage ticket reservations agenda. Application should be useful for visitors of these events too. Visitors will be able to easily choose the preferred seats and complete the reservation within the application. The evaluation of existing tools designated for seat reservations management is the important part of this master thesis. According to the previous evaluation, the author's own experience and consultations with several organizers of public events, functionality requirements of the web application are specified. The acting roles are also defined and the most important use cases are stated for them. Web application of the seat reservation system is programmed using the latest web technologies such as PHP, Javascript, CSS3 and is based on the Nette PHP framework. The resulting web application is publicly accessible at http://demo.e mistenka.cz.

Klíčová slova: rezervace vstupenek, místenkový rezervační systém, Nette framework, PHP, Webová aplikace

Keywords: ticket reservations, seats reservation system, Nette framework, PHP, Web application

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedoucí: Rudolf Pecinovský
  • Oponent: Aziz Rais

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40279

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 00:57, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz