Bc. Magdalena Janoutová

Diplomová práce

Marketingové aspekty elektronických vstupenek a jejich vliv na marketingovou strategii vybrané společnosti

Marketing aspects of electronic tickets and their impact on the marketing strategy of the selected company
Anotace:
Tato práce se zabývá zhodnocením marketingového potenciálu elektronických vstupenek, popsáním marketingové strategie vybrané firmy a syntézou doporučení vyplývajících z marketingového potenciálu elektronických vstupenek pro tvorbu kampaní promujících koncerty a představení. V současné době, kdy si většina z nás nedokáže představit den bez zapnutí počítače, laptopu, tabletu nebo mobilního telefonu, …více
Abstract:
The subject of my thesis is to discuss the marketing potential of electronic tickets, to describe the marketing strategy of a chosen company and to synthesize recommendations arising from the marketing potential of electronic tickets for creating campaigns that are promoting concerts and performances. In today’s times when most of us can´t imagine a day without turning on our computer, laptop, tablet …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře