Bc. Pavla Moravcová

Diplomová práce

Čtenářské chování a preference čtenářů young adult literatury

Reading behavior and readers preferences of young adult literature readers
Anotace:
Diplomová práce se zabývá čtenářským chováním a preferencemi čtenářů young adult literatury. V první řadě se zaobírá vysvětlením základních pojmů, dále se věnuje čtenáři z hlediska vývojové psychologie odpovídajícího věku a také se zaobírá pojmem young adult. Poté je na základě žebříčků z různých webů sestaven přehled momentálně nejoblíbenějších českých i světových autorů, přičemž jsou vzpomenuta jejich …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on reading behavior and readers preferences of young adult literature readers. First of all, it deals with the explanation of basic concepts and also focuses on readers in terms of developmental psychology of their appropriate age. It also deals with the concept of young adult. Then, based on the rankings from various websites, an overview of the most popular Czech and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/bswfg/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Libuše Foberová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lukáš Burgott

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Magisterský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu