Bc. Pavla Moravcová

Master's thesis

Čtenářské chování a preference čtenářů young adult literatury

Reading behavior and readers preferences of young adult literature readers
Abstract:
Diplomová práce se zabývá čtenářským chováním a preferencemi čtenářů young adult literatury. V první řadě se zaobírá vysvětlením základních pojmů, dále se věnuje čtenáři z hlediska vývojové psychologie odpovídajícího věku a také se zaobírá pojmem young adult. Poté je na základě žebříčků z různých webů sestaven přehled momentálně nejoblíbenějších českých i světových autorů, přičemž jsou vzpomenuta jejich …more
Abstract:
The diploma thesis is focused on reading behavior and readers preferences of young adult literature readers. First of all, it deals with the explanation of basic concepts and also focuses on readers in terms of developmental psychology of their appropriate age. It also deals with the concept of young adult. Then, based on the rankings from various websites, an overview of the most popular Czech and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2020
  • Supervisor: PhDr. Libuše Foberová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lukáš Burgott

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Silesian University in Opava

Faculty of Philosophy and Science in Opava

Master programme / field:
Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type