Jana Voldřichová

Master's thesis

Veřejná osobní doprava na území Šumavy

Public passenger transport in the Šumava
Abstract:
Diplomová práce se zabývá veřejnou osobní dopravou na Šumavě a v bavorském příhraničí. Teoretická část práce je věnována rozboru právní úpravy veřejné dopravy a veřejných služeb, a dále problematice související s dopravní obslužností. Hlavním záměrem práce je provést analýzu současného stavu veřejné dopravy v šumavském pohraničí a v rámci zvoleného Mikroregionu Šumava -- Západ porovnat výsledky analýzy …more
Abstract:
This thesis deals with public passenger transport in the Šumava and the Bavarian border. The theoretical part is devoted to analysis of regulation of public transport and public services, and issues related to transport infrastructure. The main aim of the study is to analyze the current state of public transport in the Šumava border and within the selected Micro Šumava -- West analysis to compare the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2011
  • Supervisor: Lubomír Zelený
  • Reader: Dagmar Musilová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/25653

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management