Jana Voldřichová

Master's thesis

Veřejná osobní doprava na území Šumavy

Public passenger transport in the Šumava
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá veřejnou osobní dopravou na Šumavě a v bavorském příhraničí. Teoretická část práce je věnována rozboru právní úpravy veřejné dopravy a veřejných služeb, a dále problematice související s dopravní obslužností. Hlavním záměrem práce je provést analýzu současného stavu veřejné dopravy v šumavském pohraničí a v rámci zvoleného Mikroregionu Šumava -- Západ porovnat výsledky analýzy …viac
Abstract:
This thesis deals with public passenger transport in the Šumava and the Bavarian border. The theoretical part is devoted to analysis of regulation of public transport and public services, and issues related to transport infrastructure. The main aim of the study is to analyze the current state of public transport in the Šumava border and within the selected Micro Šumava -- West analysis to compare the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedúci: Lubomír Zelený
  • Oponent: Dagmar Musilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/25653

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / odbor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management