Bc. Svatava Novotná

Diplomová práce

Příprava učitele na výuku odborného předmětu Přestavby budov

Teacher Preparation for Vocational subject Reconstruction of buildings
Anotace:
Diplomová práce „Příprava učitele na výuku odborného předmětu Přestavby budov“ pojednává o problematice kompletní přípravy učitele na výuku odborného předmětu Přestavby budov a tvorby učebních textů pro tento odborný předmět, určený pro žáky 3. ročníku učebního oboru 36-67-H/01 Zedník. V diplomové práci budou zmíněny kurikulární dokumenty RVP a ŠVP školy a učební osnovy, představen předmět Přestavby …více
Abstract:
Diploma thesis "Teacher’s preparation for teaching of technical subject Reconstruction of buildings" deals with the issues of teacher’s complete preparation for the teaching of the technical subject Reconstruction of buildings and with the creation of educational texts for the technical subject, intended for 3rd year pupils of the study field 36-67-H/01 Bricklayer. The thesis will mention curricular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Eva Trnová, PhD.
  • Oponent: doc. RNDr. Josef Trna, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta