Bc. Josef Valach

Master's thesis

Možnosti využití železniční dopravy v dopravní obslužnosti širší oblasti Moravskotřebovska ve směru Brno

The possibilities of railway transport in region of Moravská Třebová and surroundings with regard to direction of Brno
Abstract:
V práci je provedena analýza současného stavu veřejné dopravy na zvoleném území. Pro posouzení nabídky veřejné dopravy a individuální automobilové dopravy jako konkurenčního módu je vytvořen dopravní model v programu OmniTRANS. Pomocí modelu jsou vyhodnoceny předložené variantní možnosti využití regionálních tratí č. 017 a 262 pro spojení ve směru Brno, které je zde důležitým cílem dojížďky. Vytvořený …more
Abstract:
The thesis analyzes the current state of public transport in the selected area. In order to assess the offer of public transport and individual car traffic as a competitive mode, a transport model in OmniTRANS is created. Using the model, the presented options for using regional lines No. 017 and 262 are evaluated for connection in the direction of Brno, which is an important destination of commuting …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Josef Bulíček, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Valach, Josef. Možnosti využití železniční dopravy v dopravní obslužnosti širší oblasti Moravskotřebovska ve směru Brno . Pardubice, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Master programme / field:
Transport Engineering and Communications / Transport Technology and Control