Bc. Barbora Plačková

Diplomová práce

Dočasná změna objektivní a subjektivní refrakce po aplikaci kontaktních čoček

Temporary refractive changes after contact lens using
Anotace:
Diplomová práce „Dočasná změna objektivní a subjektivní refrakce po aplikaci kontaktních čoček“ se zabývá dočasnými změnami refrakčního stavu oka po několikahodinovém nošení hydrogelové, resp. silikonhydrogelové kontaktní čočky. Práce je členěna do šesti kapitol. V teoretické části (kapitoly 1 – 5) je představeno oko jako optický systém, dále jsou popsány refrakční stavy oka, postup refrakčního vyšetření …více
Abstract:
The diploma thesis „Temporary refractive changes after contact lens using“ deals with temporary refractive changes after several hours of wearing hydrogel or silicone hydrogel contact lenses. The thesis is devided into six chapters. In the theoretical part (chapters 1 – 5), the eye is presented as an optical system, there is a description of refractive states of the eye and the refractive examination …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Spurná
  • Oponent: Mgr. Dana Trávníková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optometrie