Hana Kováříková

Bakalářská práce

Základní přehled a vlastnosti žárovzdorných materiálů

A basic overview and properties of refractory materials
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá žárovzdornými materiály a je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. V první kapitole jsou stručně popsány suroviny používané při výrobě keramických žárovzdorných materiálů, které jsou převážně na bázi oxidů a jejich kombinací. Druhá kapitola klasifikuje tvarové a netvarové žárovzdorné výrobky podle mezinárodních norem. Třetí kapitola se věnuje popisu některých vlastností při …více
Abstract:
The thesis deals with reafractory materials and is divided into four main chapters. First chapter briefly describes raw materials used for manufacturing refactory ceramic materials, which are based mostly on oxide and its combinations. Second chapter classifies shaped and non-shaped products according to international standarts. Third chapter provides a description of some properties used for evaluating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Dalibor Jančar
  • Oponent: Miroslava Klárová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava