Bc. Šimon Klimovič

Diplomová práce

Vliv struktury a mechanických vlastností povrchů na biomechanické vlastnosti buněk

Characterization of biomechanical properties of cells as response to surface mechanical properties
Anotace:
Buňky mají schopnost rozpoznávat tuhost prostředí, na jehož povrchu rostou a vyvíjejí se. Jejich schopnost pociťovat tuhost extracelulární matrice je důležitá pro buněčné procesy včetně migrace buněk, diferenciace a proliferace. Tato schopnost je také spojena s vývojem tkání, ale i nemocí. Jasné porozumění těmto mechanismům ale stále chybí. Úkolem diplomové práce příprava a charakterizace imobilizovaných …více
Abstract:
Cells have the ability to recognize the stiffness of the surface, they grow and interact on. Their ability to feel the extracellular matrix stiffness is important for cellular processes including cell migration, differentiation and proliferation. This ability is associated with the development of tissues as well as diseases. However, a clear understanding of the real mechanisms is still lacking. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Jan Přibyl, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Martin Pešl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta