Mgr. Marie Dýbová

Diplomová práce

Komunikace na téma smrti a umírání mezi rodiči a dětmi

Parent-child communication on death and dying
Anotace:
Práce se zabývá komunikací mezi rodiči a dětmi na téma smrti a umírání. Teoretická část popisuje postoj společnosti ke smrti, vývoj konceptu smrti, komunikaci v rodině a komunikaci o smrti. Cílem práce je prozkoumat otevřenost rodičů ke komunikaci o smrti a umírání s dětmi, dále jejich přesvědčení o tom, zda děti přemýšlejí o smrti, a postoj k těmto myšlenkám. Výzkumný soubor tvoří 268 rodičů dětí …více
Abstract:
The thesis is focused on parent-child communication on death and dying. The theoretical part describes attitude of society towards death, development of death concept, family communication and communication on death. The aim of the thesis is to explore parents' openess to communication on death and dying with children, their beliefs about whether children think about death and attitude towards these …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Vazačová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta