Mgr. Michaela Přindišová

Master's thesis

Pojetí smrti u žáků prvního stupně základní školy

The conception of death of primary school pupils
Abstract:
Diplomová práce „Pojetí smrti u žáků prvního stupně základní školy“ se zabývá představami žáků školního věku o smrti. Teoretická část se zaměřuje na vývoj dítěte a vytváření jeho prekoncepcí. Uvádí možnosti diagnostiky prekoncepcí žáků. Pomocí mnohých studií a výzkumných činností popisuje historii bádání, která byla provedena v této oblasti. Zaměřuje se na faktory ovlivňující dětské prekoncepce smrti …more
Abstract:
Diploma thesis "The conceptions of death of primary school pupils" deals with conceptions of primary school children. Theoretical part is focused on how child's development affects the process of creating the conceptions. It shows many diagnostics of these conceptions. Through many different studies it summarizes the research that has been done since. It is also focused on factors (such as age, cognitive …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2016
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jan Krása, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training