Bc. Emil Žižka

Bakalářská práce

Possibilities of Wine and Fish Dishes Pairing

Anotace:
Bakalářská práce na téma Možnosti párování vína s rybími pokrmy, má za cíl objevení role vín,jako doplňujícího produktu k rybím produktům. Práce je rozdělen do tří částí, teoretické, analytické a návrhové.V rámci analytické části byli použity dvě metody - senzorická metoda a dotazníkové šetření.
Abstract:
Batchelor's thesis Possibilities of Wine and Fish Dishes Pairing has aim of exploring the role of wine as a complementing product to fish dishes. Batchelor's thesis is divided into 3 parts, theoretical, analytical and recommendations. In the analytical part were two methods used - sensorical and questionnaire.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/wh29c/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Jiří Zelený
  • Oponent: Mgr. Šárka Masárová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hospitality Management

Práce na příbuzné téma