Bc. Karolína Fišarová

Bakalářská práce

Kolonizace toků bentickými bezobratlými: procesy a dynamika

Colonisation of streams by benthic macroinvertebrates: processes and dynamic
Anotace:
Bakalářská práce je literární rešerší pojednávající o komplexním procesu kolonizace toků vodními bezobratlými, který je ovlivňován vlastnostmi prostředí kolonizovaného stanoviště a vlastnostmi kolonizujících organismů. Kolonizace organismy je zvláště důležitá po obnovu společenstev po zásahu toku disturbancemi, ať už přirozenými či antropogenními. Zásadní proměnnou, která má na kolonizaci vliv, je …více
Abstract:
This thesis is a literary research dealing with a complex process of colonization of streams by water macroinvertebrates, which is influenced by environmental characteristics of the colonized habitat and by autecological characteristics of colonizing organisms. Colonization of streams from surrounding aquatic habitats of in-stream refugia is important especially for restoration of aquatic communities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Světlana Zahrádková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekologická a evoluční biologie / Ekologická a evoluční biologie